Emma Eriksson

 

Telefon 073-414 61 07

Mail emma.eriksson.uppsala@gmail.com

Hemsida instagram.com/femme_emma

 

 

 

 

Emma växte upp på en liten gård med djur och jordbruk i Uppland. Mamman skötte hela hemmet med fem barn och många djur. Hon handarbetade och odlade grönsaker bl.a. Pappan skötte jordbruk, snickrade, drog el och meckade. Emma fick tillgång till många olika material och verktyg. Emma har läst Lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Sedan 60 Hp Bild med ämnesdidaktik vid Högskolan Dalarna. Därefter en sommarkurs i Kulturslöjd vid Umeå Universitet. Och senast två år konst och design vid Österlenskolan. Emmas konst har knappt visats offentligt förutom vid elevutställningar och samlingsutställningar i Skåne och vid ett tillfälle med Galleri Zeitgeist i Uppsala Saluhall år 2020.